Страници за Линукс
Защита на Линукс

Паул Л. Роджърс, Paul.L.Rogers@li.org

Превод от английски език: Антон Зиновиев <anton@lml.bas.bg>, <zinoviev@fmi.uni-sofia.bg>
Оригиналният вариант на тази статия може да бъде намерен на адрес http://www.datasync.com/~rogespl/Advocacy-HOWTO.html.

Тази статия дава съвети за това как Линукс обществото може ефективно да защитава използването на Линукс

Съдържание:

1. За тази статия
2. Информация относно авторските права
3. Увод
4. Сродна информация
5. Да защитаваме Линукс
6. Правила за поведение
7. Потребителски групи
8. Отношение към търговците
9. Отношение към медиите
10. Благодарности

1. За тази статия

Тази статия представлява mini-HOWTO ръководството "Защита на Линукс" и си поставя за цел да дава съвети и идеи, подпомагащи Вашите усилия да защитите Линукс.

Тя е вдъхновена от Jon "maddog" Hall, който отговаряше на молбите за отзиви върху напътствията как да се защитава Линукс през време на действането на NetDay. Той отговаряше градивно на тези молби и установи, че напътствията могат да станат основа на списък от "правила за поведение", от които Линукс обществото би спечелило.

Статията е достъпна в HTML формат на адрес http://www.datasync.com/~rogespl/Advocacy-HOWTO.html.

Nat Makarevitch <nat@nataa.fr.eu.org> я е превел на френски.

Chie Nakatani <jeanne@mbox.kyoto-inet.or.jp> я е превел на японски.

Janusz Batko <janus@krakow.linux.org.pl> я е превел на полски.

Bruno H. Collovini <buick@microlink.com.br> я е превел на португалски.

Mauricio Rivera Pineda <rmrivera@hotmail.com> я е превел на испански.

Авторът и поддържащият това ръководство "Защита на Линукс" е Паул Л. Роджърс <Paul.L.Rogers@li.org>.

Коментари и предложения за добавки са добре дошли.

Ако имате нужда да узнаете повече за Linux Documentation Project или за Линуксовите ръководства "HOWTO", чувствайте се свободни да се свържете с координатора Tim Bynum <linux-howto@sunsite.unc.edu>. Tim Bynum ще изпраща тази статия на редица национални и международни новинарски групи (newsgroups) ежемесечно.

Една лична бележка: Поради редица причини не съм в състояние да посветя толкова време за поддържане на това ръководство "mini-HOWTO", както и за взаимодействие с Линукс обществото, колкото би ми се желало. Моля да ме извините за това и ако сте се опитали да се свържете с мене и аз се бавя да отговоря -- простете мене, невнимателния. Макар аз все още да имам много други ангажименти, аз очаквам те да почнат да ми отнемат по-малко време и да ми позволят да се захвана и за другите страни от моя живот. Аз напълно оценявам Вашето търпение и бих желал да изкажа специална благодарност на всички, които са употребили време за да предлагат добавки и подобрения.


2. Информация относно авторските права

Авторските права върху това "mini-HOWTO" ръководство са
Copyright © 1996-1998 by Paul L. Rogers. All rights reserved.

A verbatim copy may be reproduced or distributed in any medium physical or electronic without permission of the author. Translations are similarly permitted without express permission if it includes a notice on who translated it.

Short quotes may be used without prior consent by the author. Derivative work and partial distributions of the Advocacy mini-HOWTO must be accompanied with either a verbatim copy of this file or a pointer to the verbatim copy.

Commercial redistribution is allowed and encouraged; however, the author would like to be notified of any such distributions.

In short, we wish to promote dissemination of this information through as many channels as possible. However, we do wish to retain copyright on the HOWTO documents, and would like to be notified of any plans to redistribute the HOWTOs.

We further want that all information provided in the HOWTOs is disseminated. If you have questions, please contact Tim Bynum, the Linux HOWTO coordinator, at linux-howto@sunsite.unc.edu.

Български превод на горното:

Дословни копия могат да бъдат възпроизвеждани и разпространявани на всякакъв физически или електронен носител без разрешение от автора. Подобно на това са разрешени и преводи без изрично разрешение, ако те включват бележка за това, кой ги е направил.

Кратки цитати може да се използват без предварително съгласие на автора. Производни работи и разпространяването на части от "mini-HOWTO" ръководството "Защита на Линукс" трябва да се съпровождат от дословно копие на този файл или от препратка към дословно копие.

Комерсиало разпространение е разрешено и се поощрява; обаче авторът би желал да бъде известяван за такова разпространение.

Накратко, желаем да подпомогнем разпространяването на тази информация по толкова начина, колкото е възможно. Обаче ние желаем да си запазим авторските права върху ръководствата "HOWTO" и бихме желали да бъдем уведомявани за всички планове за тяхното разпространяване.

Освен това желаем цялата информация давана от ръководствата "HOWTO" да бъде разпространявана. Ако имате въпроси, моля свържете се с Tim Bynum, координаторът на Линукс ръководствата "HOWTO" на адрес linux-howto@sunsite.unc.edu.

Добавка от преводача:

Може да използвате този превод съгласно условията за ползване на оригиналния текст.


3. Увод

От известно време Линукс обществото знае, че за много приложения Линукс е стабилен, надежден и силен (макар и не съвършен) продукт. Но за съжаление все още има много хора, в това число и с пазароопределящи позиции, които не са усетили съществуването на Линукс и възможностите му.

Щом Линукс и многото други компоненти, които съставят една дистрибуция на Линукс, са се домогнали до пълните си възможности, то изключително важно е да да се домогнем и до бъдещите му "клиенти", и бидейки внимателни да не обещаваме твърде много, да защитим използването на Линукс с подходящи приложни програми. Причината, поради която много фирмени продукти се представят добре на пазара, е не толкова техническото превъзходство на тези продукти, но по-скоро способността на тези фирми да търгуват.

Ако се наслаждавате на употребата на Линукс и бихте желали да допринесете с нещо на Линукс обществото, моля помислете върху прилагането на една или повече от идеите от това ръководство "mini-HOWTO" и помогнете на останалите да научат повече за Линукс.


4. Сродна информация

Продължителният Линукс активист Lars Wirzenius, който правеше по-умерен comp.os.linux.announce, също има някои мисли бърху защитаването на Линукс.

Eric S. Raymond предлага анализ върху това защо моделът за разработка, използван от Линукс обществото се оказа толкова сполучлив.

Обществото на свободния софтуер е осъзнало, че термините "свободен софтуер" ("free software") и "безплатен софтуер" ("freely available software") не са подходящи при всякакви условия. За повече информация върху използването на термина "софтуер с открит източник" ("open source software") при търгуването с "безплатен софтуер" ("free software"), моля посетете страниците Open Source.

Ако искате да си настроите уменията да продавате Линукс, хвърлете едно око на есето Linuxmanship от Donald B. Marti, Jr.

Важността на дописките до печата за Линукс обществото е обсъдена в "Linux PR". Друг начин да се спечели значителен опит в тази област е да се организира "NetDay" в местното училище, използвайки напътствията изложени в NetDay How-To Guide.

Задачата на Linux International е да подпомага развитието и използването на Линукс.

Linux Documentation Project е незаменимо средство за защитниците на Линукс.

Linux Center Project предлага тематичен индекс на ресурси за Линукс и свободен софтуер.

Форум за дружествата, които зависят от Линукс за ежедневната си стопанска дейност, за споделяне на техния опит, се предлата от Linux Business Applications.

Linux Enterprise Computing и Freely Redistributable Software in Business поддържат ресурси и предмети от интерес за онези, които разгръщат Линукс в стопанска, търговска и предприемаческа обстановка.

Задачата на Linux Advocacy Project е да поощрява разработчиците на комерсиални програми да осигуряват Линукс версии на техния софтуер.

Програмата Linux CD and Support Giveaway помага да се направи Линукс по-широко достъпен чрез поощряване на повторното използване на компактдискове с Линукс.

Specialized Systems Consultants, Inc. (SSC) е стопанин на Linux Resources и публикува Linux Journal.

Кореспондентският списък (mailinglist) linux-biz е форум, създаден да се обсъжда използването на Линукс в стопанска среда.

Прегледът на The Linux Mission Critical Systems документира успешното съществуване на системи с голямо натоварване, работещи по 24 часа в денонощието.

В Интернет вече има редица издания, посветени на Линукс. Те включват:

Допълнителни препратки към публикации в Интернет може да се намерят при Linux Documentation Project и Linux Center Project.


 

5. Да защитаваме Линукс

 • Споделяйте своя личен опит (добър или лош) с Линукс. Всеки знае, че програмите имат грешки и ограничения, и ако ние имаме само жарки, оптимистични коментари за Линукс, то няма да бъдем честни. На мене ми харесва да разказвам, как ми се е налагало да рестартирвам компютър четири пъти (три от тях запланирано) за три години.
 • Ако някой има проблем, който Линукс може да реши, предложете препратки към подходяща информация (места в Интернет, статии от списания, книги, консултанти и т.н). Ако Вие лично не сте използвали предлаганото решение -- кажете, че е така.
 • Ако сте в състояние да правите представяния на Линукс, регистрирайте се при Linux Speakers Bureau.
 • Помогнете на някого да започне да използва Линукс. Погрижете се да използва системите си ефективно.
 • Някои хора все още вярват, че при Линукс се работи само в текстов режим. Направете така, че те да усетят съществуването на графични приложни програми като напр. Gimp.
 • Опитайте се да отговаряте поне веднъж седмично на запитване от някой начинаещ. Преглеждайте въпросите, може би Вие сте единственият, който може да отговори, а и може би и Вие при това ще научите нещо. Обаче ако не сте уверени, че можете да отговорите правилно, намерете някой, който може.
 • Търсете малки софтуерни фирми и им предложете да направите представяне на Линукс.
 • Ако бъде сгодно, направете представяне пред групата по информационни технологии на работодателя си.
 • Участвайте в събития за Линукс обществото като NetDay. Макар Ваша първостепенна задача трябва да бъде да спомогнете за успеха на тези събития, използвайте сгодните възможности да научите останалите какво Линукс може да направи за тях.
 • Винаге вземайте предвид гледната точка на този, на когото "продавате" Линукс. Поддръжката, стабилността, взаимодействието и цената са все фактори, които вземащият решение трябва да разгледа. От тук посочените, цената често е най-маловажната част от уравнението.
 • Достъпността на поддръжка често се споменава със загриженост, когато се обмисля евентуално възприемане на Линукс. Фирми като Caldera, Cygnus Solutions, Red Hat и S.u.S.E. предлатат поддръжка за някои или за всички компоненти на една типична дистрибуция на Линукс. В добавка на това Linux Consultants HOWTO дава списък на фирми, предлагащи свързана с Линукс комерсиална поддръжка. Разбира се една от най-добрите поддръжки може да се намери йерархиите на новинарските групи comp.os.linux и linux.
 • Обръщайте внимание, че производството на софтуер с открит източник се извършва в обстановка на отворено сътрудничество между системни анализатори, програмисти, писатели, "алфа/бета" тестващи и крайни потребители, което често се проявява в добре документирани, силни продукти като Apache, GNU Emacs, Perl и ядрото на Линукс.
 • Изправете се и се пребройте! Регистрирайте се при Linux Counter.
 • Докладвайте за успешните усилиза за подпомагане на Линукс пред Linux International ( li@li.org) и подобни организации.
 • Намерете нов дом на компактдискове и книги, от които не се нуждаете повече. Дайте ги на някой заинтересован, обществена библиотека или училищен компютърен клуб. Една книга или компактдиск биха били най-подходящи за библиотека. Обаче моля уверете се, че правенето на компактдиска публично достъпен няма да наруши някой лицензионен договор или авторски права. Също така уведомете директора на библиотеката, че материалът върху компактдисковете може свободно да се разпространява. Впоследствие се уверете, че той наистина се предлата.
 • Когато закупувате книги за програма, разпространявана с Линукс, предпочитайте книги, написани от авторите на програмата. Може би хонорарите, които авторите получават при продажбата на книгата, са единствената им парична компенсация за усилията им.
 • Поощрявайте това места в Интернет, които са базирани на Линукс, да се запишат при страницата Powered by Linux и предложете там да са изобразени рекламни символи за подпомагане на Linux, Apache, GNU, Perl и т.н.
 • Включвайте се! Ако сте се ползвали от софтуер с окрит източник, моля обсъдете евентуално подпомагане на обществото на свободния софтуер посредством:
  • изпращане подробни доклади за грешки
  • писане на документация
  • създаване на художествено произведение
  • снабдяване с хитрости при управление на програмата
  • предлагане на подобрения
  • осигуряване на техническа поддръжка
  • предлагане на Ваш софтуер
  • даряване на хардуер
  • оказване на финансова подкрепа
 • Linux Documentation Project осигурява списък на свързани с Линукс проекти.
 • И най-накрая, имайте винаги пред вид, че всички ние трябва да се грижим за неизмеримо по-важни неща от избора на компютърна среда.

6. Правила за поведение

 • Като представител на Линукс обществото участвайте в дискусиите в кореспондентни списъци (mailinglists) и новинарски групи (newsgroups) професионално. Въздържайте се от обръщения по име и от използването на груб език. Считайте се за член на виртуална корпорация с г-н Торвалдс за Ваш изпълнителен директор. Думите Ви ще подобрят или влошат мнението, което читателят има за Линукс обществото.
 • Избягвайте преувеличения и необосновани претенции на всяка цена. Това не е професионално и ще доведе до безполезни дискусии.
 • Един смислен, добре обсъден отговор на запитване не само ще поучи читателите, но също ще повиши мнението им за Вашите познания и способности.
 • Не захапвайте, ако се яви пламенна стръв (flame bait). Прекалено много дебати се свеждат до аргумента "Моята ОС е по-добра от вашата". Нека излагаме акуратно възможностите на Линукс и спираме до тук.
 • Винаги помнете, че ако оскърбите или сте разочаровали някого, отрицателният му опит ще бъде споделен с много други. Ако сте засегнали някого, поправете се.
 • Съсредоточете се върху това, което Линукс може да даде. Не е необходимо да се смачка всяка конкуренция. Линукс е добър, солиден продукт, който говори сам за себе си.
 • Уважавайте използването на други операционни системи. Макар Линукс да е една прекрасна платформа, той не може да реши нуждите на всекиго.
 • Именовайте другите продукти с истинските им имена. Нищо няма да се постигне с опитите да се осмее дадена фирма или нейните продукти с използване на "оригинално произношение". Ако очакваме уважение спрямо Линукс от другите, то и ние трябва да уважаваме другите продукти.
 • Отдавайте почит томува, комуто се дължи почит. Линукс е само ядрото. Без усилията на хората от ГНУ проекта, от Масачузетския технологичен институт, от Бъркли и от много други, твърде многобройти за да може да се споменат, ядрото Линукс не би се оказало полезно за повечето хора.
 • Не настоявайте на това, че Линукс е единственото решение за дадено приложение. Също както Линукс обществото тачи свободата, която му дава Линукс, така и решенията "само Линукс" ще лишат другите от свободите им.
 • Ще има случаи, когато Линукс не е отговорът. Бъдете първият, който установява това и предлага друго решение.

7. Потребителски групи

 • Включете се в местната потребителска група. Индекс от потребителски Линукс групи има в Linux Documentation Project.
 • Ръководството Linux User Group HOWTO обхваща много от нещата, свързани с основаването на една потребителска група, и обсъжда важността на защитаването на Линукс като една от задачите на потребителската група.
 • Направете говорители на групата, достъпни за организациите, заинтересувани от Линукс.
 • Пращайте дописки за дейността Ви във Вашето местно средство за информация.
 • Бъдете доброволец при конфигурирането на Линукс система, от която се нуждаят местните организации. Разбира се инсталацията трябва да включи обучение на потребителите за използването на системата и адекватна документациа за последстващата и поддръжка.
 • Обсъдете това ръководство "Защита на Линукс" на сбирка. "Напънете си мозъка" и дайте нови идеи.

8. Отношение към търговците

 • Когато обсъждате хардуерна покупка, попитайте търговеца дали има поддръжка на Линукс и за опита, който имат другите потребители с продукта в среда на Линукс.
 • Обмислете поддържането на търговци, които продават основани на Линукс продукти и услуги. Поощрявайте ги да имат продуктите си описани в Linux Commercial HOWTO.
 • Поддържайте търговци, които даряват част от приходите си на организации като Free Software Foundation, Linux Development Grant Fund, XFree86 Project или Software in the Public Interest. Ако е възможно направете лично дарение на тези или други организации, които поддържат софтуер с открит източник. Не забравяйте, че има работодатели, които даряват на обществото свои програми.
 • Ако имате нужда от приложна програма, която не се поддържа от Линукс, свържете се с нейния търговец и изискайте версия за Линукс.
Добавка от преводача:

Питайте български фирми, от които закупувате Линукс или получавате поддръжка, с какво са допринесли за използването на Линукс в България. Това би могло да бъде сътрудничество с доброволците, които адаптират Линукс за използване в България, някоя собствена разработка за кирилизация на Линукс, спонсорирането на български страници за Линукс в Интернет, правенето на собствени такива страници с информация, евентуални парични дарения и др.

Дори и да не използвайте Линукс, ако закупувате софтуерен продукт, питайте дали той има версия и за Линукс или се подготвя такава.


9. Отношение към медиите

 • Linux International е колекция от извадки от печата, в които се споменават Линукс, ГНУ е другия свободно разпространяем софтуер. Когато видите такава статия, моля изпратете следната информация на clippings@li.org:
  • Име на изданието (вестник, списание и т.н.)
  • Адрес на издателя
  • Име на автора
  • Адрес за връзка с автора
  • Заглавие на статията
  • Номер на страницата, на която е статията
  • Адрес в Интернет, ако има
  • Резюме от статията заедно с Вашето мнение
 • Ако считате, че Линукс не е получил справедливо отношение в статията, прегледа или новината, изпратете подробности, в това число и горепосочената информация, на адрес li@li.org, така че на издателя да може да му се изпрати подходящ отговор. Ако се свързвате с издателя директно, бъдете професионален и сигурен във фактите си.
 • Ако сте включен в накой, свързан с Линукс проект, изпращайте дописки до подходяща новинарска агенция през определен период от време.

10. Благодарности

Приятна благодарност се изказва на всички, подпомогнали тази статия, включително на:
Kendall G. Clark          <kclark@cmpu.net>
Wendell Cochran           <atrypa@eskimo.com>
Bruno H. Collovini       <buick@microlink.com.br>
Allan "Norm" Crain        <allanc@idea-inc.com>
Jon "maddog" Hall         <maddog@zk3.digital.com>
Greg Hankins              <gregh@cc.gatech.edu>
Eric Ladner               <eladner@goldinc.com>
Chie Nakatani             <jeanne@mbox.kyoto-inet.or.jp>
Daniel P. Kionka          <dkionka@worldtalk.com>
Nat Makarevitch           <nat@nataa.fr.eu.org>
Martin Michlmayr          <tbm@cyrius.com>
Rafael Caetano dos Santos <rcaetano@dijkstra.ime.usp.br>
Idan Shoham               <idan@m-tech.ab.ca>
Adam Spiers               <adam.spiers@new.ox.ac.uk>
C. J. Suire               <suire@datasync.com>
Juhapekka Tolvanen        <juhtolv@silmu.cc.jyu.fi>
Lars Wirzenius            <liw@iki.fi>
Sean Woolcock             <sbwoolco@eos.ncsu.edu>