Страници за Линукс
Цената на Линукс


Моят e-mail адрес:
anton@lml.bas.bg

Подходящ ли е Линукс за Вас? За да си отговорите на този въпрос Вие трябва да знаете какви са възможностите на Линукс и каква е неговата цена. В тази статия ще се опитам да Ви помогна да прецените каква ще бъде цената на Линукс конкретно за Вас.

При използването на несвободен софтуер обикновено трябва да се заплати определена такса. Въпреки това дори и след заплащането, Вие не получавате право да използвате софтуера така, както намерите за добре. Обикновено Ви предлагат да се съгласите с някакъв End User License Agreement, в който Ви са наложени много ограничения. Вие не можете да инсталирате софтуера, където намерите за добре, служителите Ви нямат право да го използват на домашните си компютри, бизнес-партньорите Ви също не могат да го получат от Вас, за да прочетат документите Ви. Дори самото разпространение на Ваши текстови документи най-вероятно ще се окаже незаконно, защото те ще включват шрифтове, които нямате право да разпространявате.

Обикновено Вие нямате право дори да изучавате начина, по който несвободния софтуер работи. Ако се сблъскате с негов дефект, Вие нямате право да изследвате на какво се дължи този дефект. Ако намерите решение на проблема си, Вие не можете да предоставите решението си на своите партньори. Фирмата-производител желае да запази монополните си права върху програмата в ущърб на интересите на своите потребители. Поради това мнозина привърженици на свободния софтуер считат, че писането на несвободен софтуер е неморално.

Ценообразуването в условията на монополизъм е несправедливо. Да се говори за справедливост на монополиста е глупаво, той просто иска да си получи максимално възможната цена. A цената не се плаща еднократно. Всички пари, които се дават за лицензиране на програмни продукти, са само нещо като абонаментна такса. Това, което лицензирате сега, само след 2 години ще бъде вече остаряло и тогава ще трябва отново да плащате лицензионна такса.

Разбира се може да решите да използвате пиратски нелицензиран софтуер. Така обаче само ще допринесете за популярността на монополистите -- въпреки, че на драго сърце биха ви глобили за незаконното използване на програмите им, за тях е много по-добре да правите незаконно това, отколкото да станете поредния загубен за тях потребител на свободен софтуер.

Освен директното заплащане на лицензионни такси, към цената на несвободния софтуер трябва да се добавят и трудните за оценка разходи, дължащи се на неговото несъвършенство. Несвободните операционни системи често са нестабилни. При това те са подходяща среда за разпространяването на най-различни вируси и троянски коне, причиняващи огромни загуби.

Линукс обаче спада към така наречения "свободен софтуер". За да го използвате, не е нужно да се заплащат никакви лицензионни такси. При това Вие можете да го използвате така, както намерите за добре, да го изучавате как работи, да го копирате и разпространявате без ограничения, да го усъвършенствате.

Използването на Линукс е престижно. Вие ставате един от потребителите, които могат да се хвалят с програмите, които използват. Вие заставате на страната на печелещите.

Разбира се използването на Линукс, както всяко нещо в бизнеса, си има своята цена. При оценяването на разходите, свързани с внедряването и последващо използване на Линукс, може да имате пред вид следните разходи :

Запознаване на персонала с работната среда.
Работната среда на Линукс е по-различна от това, което Вашият персонал вероятно познава. Това е свързано с еднократен разход на работно време. Този разход обикновено не е голям, защото среди като KDE са много удобни за използване и не представляват проблем дори за по-неопитните потребители.
Запознаване на персонала с програмите.
За използването на Линукс ще се наложи персоналът Ви да се запознае с нови програми. Колко и какви ще са те зависи от характера на работата Ви. Времето, което е необходимо за запознаване с програма за Линукс, е същото, каквото е необходимо и за запознаването с програма за коя да е друга операционна система. Тук трабва да се отчете фактът, че все повече програми за Линукс се превеждат на български език, а това улеснява изучаването и използването им.
Инсталация на Линукс.
Различните дистрибуции са различно трудни за инсталация. Като най-лесна и дружелюбна към потребителя ще посоча Mandrake. При това инсталацията на тази дистрибуция не само е най-лесна, но и се извършва на български език! Може да се каже, че инсталацията на една съвременна дистрибуция на Линукс не представлява никакъв проблем. В някои случаи обаче за правилната настройка на различните устройства на компютъра е нужна помощта на някой по-напреднал в използването на Линукс.
Настройка на Линукс.
За съжаление за използването на Линукс инсталацията не е достатъчна, защото след това трябва да се извърши и правилна настройка. Това в някои случаи става лесно, в други -- не. Освен това трябва да се има предвид, че макар на сигурността на Линукс много други операционни системи да могат да завиждат, поверен в неопитни ръце Линукс може да бъде и доста опасен. Аз лично препоръчвам при определяне разходите си да предвидите и определена сума за ползване услугите на специалист. Така ще си спестите неприятни изненади, а нещата ще вървят по план. Поинтересувайте се какво предлагат различните специалисти и на каква цена.
Решаване на изненадващи затруднения.
От непредвидени затруднения човек никога не е застрахован. Добре е ако можете да разчитате на специалист, така със сигурност ще си спестите ценно време и нерви.
Надстройка на хардуера.
Повечето от програмите за Линукс не са много взискателни към възможностите на хардуера. Бързината на централния процесор не е от първостепенна важност. Препоръчително е обаче компютрите да са снабдени с повече оперативна памет, като минимум ще посоча 64Mb. В по-редки случаи може да се наложи да смените устройства, които не се поддържат от Линукс.


Последната версия на тази статия може да се намери на адрес http://lml.bas.bg/~anton/original/

Авторски права: (c) Антон Кирилов Зиновиев, 1999,2001г. (anton@lml.bas.bg)
С настоящото авторът разрешава тази публикация или част от нея да бъде възпроизвеждана и разпространявана неограничено при условие, че тя се съпровожда от текста на тази лицензия. Разпространяването на изменен вариант на публикацията е позволено при условие, че: 1. Отстъпено е безплатно правото всяка трета страна да използва преработения вариант съгласно условията на тази лицензия. 2. В него ясно е посочено, че той е преработка. 3. Посочено е лицето, извършило измененията, както и датата на тези изменения. 4. Признава се кой е оригиналният автор и оригиналната публикация съгласно нормалната академична практика при цитиране. 5. Не се твърди или намеква, че оригиналният автор е автор или съавтор и на изменения вариант без негово разрешение. ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ СЕ ПРЕДЛАГА БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВ ДА Е РОД, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ГАРАНЦИИ, ЧЕ Е ПРИГОДНА ЗА НЯКАКВА ЦЕЛ ИЛИ НЯМА ДА ДОВЕДЕ ДО ЩЕТИ.