Страници за Линукс
Варианти за Линукс


Моят e-mail адрес:
anton@lml.bas.bg

Линукс принадлежи към семейството на юниксоподобните операционни системи. Тези операционни системи и до днес са гръбнакът на Интернет. Изключително популярни са по университетите и различните научни институти по света, което оказва влияние върху качеството на тяхното програмно осигуряване. Използвани традиционно на големите компютри, те сравнително отскоро започнаха да се използват масово и на персонални компютри.

Богатството от сървърни възможности на Линукс го прави полезен не само за научните организации, но и за обикновените офиси. Работата с компютрите в локалната мрежа се улеснява и става по-сигурна. Независимо от това каква е основната операционна система на останалите компютри в локалната мрежа, в нея ще бъде от полза и един или повече компютри с Линукс. По-долу следват примерни варианти за използване на Линукс. Един компютър може да изпълнява няколко от тези варианти.

Вариант 1. Файлов сървър

Компютрите в локалната мрежа могат да използват дисковото пространство на Линукс като свое собствено. В редица случаи това може да бъде полезно.

  1. Програмите се инсталират не на всеки от компютрите по отделно, а само веднъж.
  2. Тъй като програмите не са инсталирани на всеки от компютрите, се пести значително дисково пространство.
  3. Всички компютри използват общи файлове. Ако се редактира някой файл на един от компютрите, няма нужда той да се прехвърля на другите. Ако на компютрите се използва някаква справочна база, е достатъчно тя да се обновява само на сървъра.
  4. Информацията на компютрите може да бъде повредена от вирус или неопитен потребител. Затова всички важни неща се прехвърлят на файлов сървър, където те са значително по-добре защитени.
  5. Ако на файловия сървър се инсталира повече от един диск, може да се използва технологията RAID, при която не само че се ускорява достъпът до данните, но в случай на повреда на някой от дисковете, няма да има загуба на информация, а само забавяне на скоростта.
  6. Понякога не всеки трябва да има пълен достъп до цялата информация в компютъра. Когато данните се намират на файлов сървър, може да се използва гъвкавата система на Линукс за права на достъп. Данните се разпределят на категории, като всяка категория си има администратор, който определя какви да са правата на всеки от останалите потребители по отношение на съответната категория данни.

Вариант 2. Принтерен сървър

Почти във всяка локална мрежа има принтери, които се използват колективно от всички компютри. Ако тези принтери се свържат към сървър с Линукс, тези принтери ще бъдат винаги достъпни. Обикновените настолни компютри рядко работят без спиране, което прави принтерите недостъпни, когато компютърът, към който са свързани, е изключен. Пословичната стабилност на Линукс му позволява да работи безпроблемно в непрекъснат режим, без да са необходими постоянни рестартирвания на системата. Такъв режим на работа удължава живота и на самия компютър.

Вариант 3. Сървър за електронна поща

В случай, че локалната ви мрежа не е свързана с Интернет, такъв сървър може да се използва за обмен на локални съобщения (например за предстоящо събрание). За да можете да изпращате и получавате поща от и към отдалечени компютри е достатъчна и обикновена непостоянна телефонна връзка. При това без да плащате допълнителни такси на интернет-доставчика ще може да направите толкова пощенски адреси, колкото са ви необходими, защото за тези допълнителни адреси ще се грижи Вашият сървър.

Вариант 4. Портал (gateway)

В случай, че локалната Ви мрежа има само телефонна връзка с Интернет, може да закачите всичките си модеми на сървър, управляван от Линукс, и да го използвате като портал към Интернет. От една страна така няма нужда да плащате на интернет-доставчика за всеки следващ свързан към Интернет компютър. От друга страна ще получите ускорение на скоростта, защото информацията ще се предава паралелно през всичките модеми. Ако Линуксът е конфигуриран и като DNS-сървър, това ще ускори достъпът до често използвани адреси. Допълнително ускорение може да се получи посредством специална програма за http-прокси. Освен ускорение, тя дава възможност да се връщате към вече посещавани места в Интернет дори тогава, когато модемите са изключени.

Вариант 5. "Офис на разтояние"

С помощта на Линукс от отдалечено място Вие може да използвате ресурсите на Вашата локална мрежа, като файлове и каталози, принтери, факс-апарати и разбира се електронната поща.

Вариант 6. Web-сървър

Когато локалната мрежа има постоянна връзка с Интернет, вместо да използвате услугите на друга фирма, един от компютрите може да бъде http-сървър и да поддържа Вашите страници в Интернет. Така страниците Ви са при Вас и информацията в тях лесно може да се обновява. Освен това те ще може да включват и някои специални възможности, като например търсене на информация или директен достъп до Ваша база-данни.

Вариант 7. Сървър за архивиране

Всеки диск някога се разваля и тогава загубите зависят от подготвеността за такова събитие. Вируси, дефекти в програмното осигуряване и човешки грешки също могат да доведат до големи щети. Едно от нещата, които са необходими, е периодично да се правят резервни архивни копия на данните. В повечето случаи дискети не може да се използват, защото обемът им е твърде малък. Да се слагат записващи устройства за компактдискове само заради тази цел на всеки от компютрите пък е непрактично. Най-удобно е автоматично данните от всеки компютър да се прехвърлят на специален архивиращ сървър. Последният обикновено използва специално лентово архивиращо устройство, но когато обемът на важната информация за съхраняване не е твърде голям, може да се използва и обикновен твърд диск.

Вариант 8. Преграден сървър (firewall)

Когато локалната мрежа е директно свързана с Интернет, тя е уязвима за все по-хитрите кракерски атаки. Една добра защита е използването на преграден сървър, който да филтрира информацията предавана от външния свят към локалната мрежа и обратно.


Последната версия на тази статия може да се намери на адрес http://lml.bas.bg/~anton/original/

Авторски права: (c) Антон Кирилов Зиновиев, 1999г. (anton@lml.bas.bg)
С настоящото авторът разрешава тази публикация или част от нея да бъде възпроизвеждана и разпространявана неограничено при условие, че тя се съпровожда от текста на тази лицензия. Разпространяването на изменен вариант на публикацията е позволено при условие, че: 1. Отстъпено е безплатно правото всяка трета страна да използва преработения вариант съгласно условията на тази лицензия. 2. В него ясно е посочено, че той е преработка. 3. Посочено е лицето, извършило измененията, както и датата на тези изменения. 4. Признава се кой е оригиналният автор и оригиналната публикация съгласно нормалната академична практика при цитиране. 5. Не се твърди или намеква, че оригиналният автор е автор или съавтор и на изменения вариант без негово разрешение. ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ СЕ ПРЕДЛАГА БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВ ДА Е РОД, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ГАРАНЦИИ, ЧЕ Е ПРИГОДНА ЗА НЯКАКВА ЦЕЛ ИЛИ НЯМА ДА ДОВЕДЕ ДО ЩЕТИ.