Страници
			      за Линукс

 


bglinux -- пакет за българизация на Линукс

Характеристики

Предлагани версии
Може да намерите всички предлагани версии на пакета на адрес http://lml.bas.bg/~anton/ftp.


Изисквания към системата
За да използвате bglinux, в системата ви трябва да е инсталиран Perl. При повечето дистрибуции това е задължително, така че няма за какво да се притеснявате. Една дистрибуция, при която трябва сами да се погрижите да бъде инсталиран Perl е Slackware.

Ако използваната от вас дистрибуция е сравнително стара и използвате X Window, проверете дали каталогът /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols има подкаталог "pc". Ако няма, то може би трябва да използвате версия на bglinux преди 6.0, например версия 5.1. При съвсем архаични дистрибуции (версия на XFree86 преди 4.0.2 или версия на glibc преди 2.2), трябва да използвате версия на bglinux преди 3.0, например версия 2.4.

Начин за инсталация
Инсталацията на новите версии на пакета (2.0 и следващи) трябва да става лесно и автоматизирано. Единственото, което е необходимо, е да се стартира с администраторски права програмата install, включена в пакета. Тя автоматично ще провери дали в системата няма вече инсталирана версия на bglinux и след потвърждение от потребителя ще я отстрани преди да инсталира новата. След това вече като обикновен потребител се изпълнява командата set-bulgarian-env, която настройва кирилицата според Вашите предпочитания за клавиатурна подредба и др.

В случай, че от съображения за сигурност не желаете да стартирате програмата install с администраторски права или искате да научите какво е нужно, за да се българизира една система, в инструкциите за инсталация е описано как да инсталирате bglinux "ръчно".

Кирилизация на клавиатурата
Клавиатурата се кирилизира едновременно и унифицирано при работа в графичната среда X Window и на текстовата конзола. Поддържа се работа с двете основни български клавиатурни подредби -- БДС и фонетична. На потребителя се предлага да избере предпочитан начин за превключване между режими кирилица и латиница измежду много възможности, включително клавиш десен Alt, клавиш CapsLock и клавишна комбинация Alt+Shift.

Шрифтове
За текстовата конзола се предлагат различни кирилски шрифтове, някои от които в няколко размера. Пакетът включва растерни шрифтове за X Window, съответстващи на всички стандартни латински гарнитури -- Times, Helvetica, Courier, Fixed, Lucida и Lucida Typewriter. Включени са също така и мащабируеми шрифтове, съответстващи на гарнитурите Times, Helvetica, Courier, Avant Gаrde, Bookman Light, New Century Schoolbook, Palatino, оригиналният български шрифт Teams на фирма Топ Тийм, издател на списания "web.bg", "Линукс" и др., а също и шрифтовете Thryomanes и Arhangai.

Локализация
Българската локализация в пакета bglinux е въз основа на разработка на Делян Тошев <delyant@yahoo.com>. Правилно написаните програми се съобразяват с българския начин за изписване на датите и часовете, българските имена на месеците и седмичните дни и др.

Поддръжка
Ако имате проблеми с използването на bglinux, може да ми пишете на адрес <anton@lml.bas.bg>. Пишете и ако имате предложения за бъдещите версии на bglinux.

Какви версии на bglinux са предлагани?

1.0 (4.VIII.1999)
Това бе първата версия на bglinux, която бе обявена публично. На текстовата конзола се поддържаше работа с помощта на стандартните кирилски шрифтове в системата. За X Window се предлагаха шрифтовете на Cronyx Ltd. Има и прост вариант на програмата cyrhack. Пакетът включва български локал от Деян Тошев, версия 0.2. Включен е и първи вариант на статията "Българизация". Тази версия на bglinux поддържа работа единствено с CP1251. Програмата remove-bglinux не е включена, така че потребителят няма удобен начин за деинсталация на bglinux.
1.0, вариант 2 (6.VIII.1999)
Поправени са някои грешки в документацията на пакета.
1.0, вариант 3 (31.VIII.1999)
Поправени са правата за достъп до файловете в bglinux. В предишните версии файловете бяха достъпни само за root. ;-)
1.1 (23.X.1999)
Добавени са шрифтове за X Window от Edict Software, благодарение на което cyrhack може да работи по-успешно. Поддържа се работа и с разширените 104/105 клавишни клавиатури. Първи вариант на програмата cyr за кирилизация на конзолата. Включена е програмата remove-bglinux, с помощта на която може да се деинсталира тази и предходните версии на bglinux. Инструкциите за инсталация вече имат латинизиран вариант. В предишните версии, за да кирилизирате системата, трябваше да можете да четете кирилица. ;-)
1.1a (4.XI.1999)
Поправени са някои грешки в 1.1.
1.2 (12.III.2000)
Тази версия е първата, която е получена от пакети за Дебиан. Кирилизацията на конзолата става с помощта на пакета console-tools-cyrillic от Виктор Вагнер, благодарение на което може да се избира между няколко шрифта и всички основни кирилски кодирания. Програмата cyr е усъвършенствана. Първи прост вариант на xcyr. Има и програма trcs за конвертиране на текстове от една кодова таблица в друга.
1.2.1 (15.III.2000)
На потребителя не му се налага да променя cyrhack в зависимост от мястото, където bglinux е инсталиран.
1.2.2 (25.III.2000)
Някои дребни поправки и усъвършенствания на 1.2.1.
1.9r1 (23.VII.2000)
В системата X Window се поддържа работа с CP1251, ISO-8859-5, KOI8-R и KOI8-U, стига да са инсталирани шрифтове за тези кодирания. Освен БДС и фонетична клавиатурна подредба, се поддържа и беларуска, македонска, руска, сръбска и украинска клавиатури. Включена е чудесната шрифтова колекция Cyr-RFX на Дмитрий Болховитянов. Нови шрифтове за конзолата.
2.0 (9.XI.2000)
Пакетът вече предлага автоматизирана инсталация и конфигурация, така че може да се използва и без да се четат дълги инструкции (поради това може и да не се хареса на опитните потребители, които искат да контролират всичко, които става на системите им). На конзолата потребителят за първи път има възможност да избира начин за превключване между кирилица и латиница. Клавиатурата в графичната среда X Window предлага нови начини за превключване между кирилица и латиница, както и възможност за въвеждане на специални символи. Лампичката "SkrollLock" се използва като индикатор КИР/ЛАТ. Пакетът включва и шрифтове за DosEmu. Пакетът не съдържа шрифтовата колекция на Edict Software и шрифтове за KOI8-R, благодарение на което размерите му значително са намалени в сравнение с предната версия.
2.1 (10.I.2001), 2.2 (26.I.2001), 2.3 (18.III.2001) и 2.4 (19.IV.2001)
Добавена е поддръжка на XFree86 версия 4.0.0 и следващи. Постепенно е подобрявана съвместимостта с различни дистрибуции и са отстранени някои грешки.
3.0 (19.IV.2001), 3.1 (2.V.2001), 3.2 (21.V.2001), 3.3 (11.VI.2001) и 3.4 (18.VI.2001)
Пакетът предлага съвременен подход към кирилизацията. Като цяло системата ще бъде кирилизирана много по-добре, въпреки че някои "стари" програми, които при предните версии на bglinux са били кирилизирани, вече няма да приемат кирилица. Всички програми използващи библиотеките Qt, Gtk и Tcl/Tk ще работят с кирилица без проблем, а значи и средите KDE и GNOME ще бъдат напълно кирилизирани. В тези версии на пакета отново са включени шрифтове за KOI8-R, за да могат Konqueror и Kmail да работят и с това кодиране. Друга съществена новост, е че пакетът вече включва и мащабируеми кирилски шрифтове (първият свободен кирилски мащабируем шрифт -- българският Teams на фирма ТопТийм, а също и кирилски аналози на популярните Times, Helvetica и Courier.
4.0 (2.XI.2001)
Тази версия на пакета предлага усъвършенствана инсталационна процедура, която трябва улесни инсталацията, както и да подобри съвместимостта на bglinux с различните дистрибуции. По време на инсталацията се компилират автоматично български локали за основните кодирания, включително и UTF-8. За текстовата конзола са добавени два нови шрифта -- thin и sarge, добавена е и поддръжка на UTF-8. В пакета за пръв път са включени и растерни шрифтове за UTF-8, а също и четири нови мащабируеми шрифта, подходящи за използване от програми като OpenOffice. С това броят на мащабируемите кирилски шрифтове нараства на осем: Times, Helvetica, Courier, Avant Garde, New Century Schoolbook, Bookman Light, Palatino и българският Teams.
4.1 (2.VI.2002)
Добавен е нов шрифт -- българският Terminus от Димитър Жеков, който е достъпен както на текстовата конзола, така и при X Window. Отново е добавена подръжка за Досему. Мащабируемите шрифтове са подобрени, като вече съдържат знака за номер (№).
4.2 (16.VI.2002)
Поправена е сериозна грешка от версия 4.1. Инсталирането на някоя следваща версия на пакета би трябвало да оправи проблемите.
4.3 (13.VII.2002)
Подобрена е поддръжката на новите версии на Slackware и RedHat. Този пакет може да изтеглите не само от lml.bas.bg, но и от metodii.com.
5.1 (18.VI.2003)
Поддръжка на UTF-8 (Уникод). Нови мащабируеми шрифтове Thryomanes и Arhangai.
6.0 (28.X.2005)
Добавена е правилна клавиатурна поддръжка за Xorg и версия на 4.3 на XFree86. Вместо речник за ispell, пакетът включва речник за aspell, който се компилира автоматично. Автоматичната инсталация на речника за OpenOffice.org е подобрена така, че в повечето случаи да успява да открие къде е инсталиран OpenOffice.org. Включен е български локал, при който буквата "и с ударение" се сортира правилно. Обновена българска клавиатура. Не се използва командата ed, която отсъства при Mandrakelinux. Тъй като не се грижи да поправя грешки, каквито имаше в по-старите дистрибуции, bglinux е опростен. За онези, които не желаят или нямат възможност да използват автоматичната инсталационна процедура на bglinux, във файла README.expert се съдържат пълни инструкции за правилна ръчна българизация.