Страници за Линукс
Напред Назад Съдържание

3. Кирилизация на някои програми

3.1 Терминални обвивки

Въпреки, че графичната среда X Window може да има доста впечатляващ вид, все пак при Линукс все още е невъзможна работа без писане на каквито и да е команди. Всъщносто мнозина опитни потребители са установили, че за много дейности използването на командния ред е по-ефективно. Някои дори считат, че програми като Midnight Commander са ненужни, според тях е по-добре да се използват библиотеки, позволяващи да се влиза в компресирани архивни файлове като в обикновени директории.

bash

Най-често използваният команден интерпретатор за Линукс е bash. За да приема той кирилица от клавиатурата, е достатъчно да сте кирилизирали библиотеката GNU Readline, вж. раздел GNU Readline.

csh и tcsh

Освен bash, друг популярен команден интерпретатор е csh и усъвършенстваният му вариант tcsh. Тук отново трябва да кирилизирате библиотеката GNU Readline, раздел GNU Readline. Създайте допълнително и файл ~/.cshrc, като сложите в него следните две команди:

setenv LC_CTYPE iso_8859_5
stty pass8
При използване на командата set-bulgarian-env това ще бъде направено автоматично.

GNU Readline

Тази библиотека се използва от много програми, приемащи команди от команден ред. Тя е донякъде аналог на командите DOSEDIT и DOSKEY от ДОС. За да я кирилизирате сложете следните команди във файла ~/.inputrc:

set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on
Командата set-bulgarian-env автоматично ще сложи тези команди във файла ~/.inputrc. При повечето дистрибуции има и общосистемен файл /etc/inputrc или /etc/Inputrc, който се използва ако потребителят няма собствен файл ~/.inputrc.

Midnight Commander (mc)

За да можете да разглеждате и редактирайте кирилица, изберете опциите "Full 8 bits output" и "Full 8 bits input" от менюто "Options/Display bits".

rlogin и telnet

Преди всичко се убедете, че обвивката на отдалеченото място е кирилизирана според предходните правила. Ако rlogin не работи както трябва, то го стартирайте с допълнителна опция "-8". Ако пък telnet не приема кирилица, то сложете във файл ~/.telnetrc следната команда:

DEFAULT set outbinary
Тъй като кодът 0xff в telnet-протокола е управляващ, а в CP1251 е същевременно и код на буквата "я", то може да има проблем с въвеждането на тази буква. Той се избягва като буквата "я" се въвежда удвоена -- два пъти последователно: "яя".

3.2 Текстови редактори

Emacs и XEmacs

Командата set-bulgarian-env би трябвало да кирилизира тези два редактора. Всъщност за да използват те кирилски шрифтове трябва да са установени следните X ресурси:

Emacs.font:         -*-courier-medium-r-*--12-*-*-*-*-*-*-*
Emacs*menubar*Font: -*-helvetica-bold-r-*--14-*-*-*-*-*-*-*
При повечето дистрибуци може да сложите тези два реда във файла с име /etc/X11/Xresources, като по този начин тези X ресурси ще се установяват автоматично за всички потребители. Останалото, което трябва да се направи, е да се сложат специални команди във файла ~/.emacs. Това отново е направено автоматично от командата set-bulgarian-env. Ако желаете да сложите тези команди ръчно, погледнете файла share/bulgarian-env/bg/dot.emacs.pl.

vi

Редакторът vi е класическият редактор на Юникс. Той има няколко разновидности, от тях vim работи без проблем с кирилица.

joe

Ако системата е правилно настроена да използва български локал, то по всяка вероятност joe ще работи без проблеми с кирилица. В противен случай опитайте да извиквате joe с параметър "-asis". Може да сложите този параметър във файла ~/.joerc за лично ползване или в общосистемния joerc.


Напред Назад Съдържание