Страници за Линукс
Напред Назад Съдържание

Българизация

Антон Зиновиев, anton@lml.bas.bg

9 ноември 2000 г.


В тази статия се описва как да настроим Линукс за редактиране, разглеждане и печат на документи на български език.

1. Предварителни раздели

2. Българизация на работната среда

3. Кирилизация на някои програми

4. WWW

5. Eлектронна поща и usenet

6. Предпечатна подготовка с Линукс

7. Печат на кирилски документи


Напред Назад Съдържание