Страници за Линукс
Напред Назад Съдържание

4. WWW

4.1 Правила за кирилицата в Интернет

Разглеждането на страници с кирилица в Интернет не представлява никакъв проблем. Съдейки по ситуацията в момента, може да се каже, че CP1251 е стандарт за българските страници в Интернет. С течение на времето обаче всички кодирания в Интернет, включително и нашето CP1251, трябва да бъдат изместени от Уникод, така че няма нищо лошо вместо CP1251 в страниците си да използвате Уникод. Всички популярни браузъри са достатъчно интелигентни и могат да показват правилно страници, използващи други кодирания. Освен това някои html-редактори, като напр. StarOffice, за кирилските страници използват ISO-8859-5 вместо CP1251. Това също не бива да Ви притеснява.

Редица специални символи обаче засега е добре да се избягват. Например вместо знака за авторски права е по-сигурно да използвате "(C)". Вместо леви и десни български кавички използвайте обикновени кавички: ".

Друго много важно правило е това, че в страниците не трябва да използвате нестандартни шрифтове. Вие не знаете какви шрифтове са инсталирани на чуждите компютри, а повярвайте ми, много страници изглеждат ужасно, ако някой от използваните в тях шрифтове не е инсталиран.

4.2 Кирилизация на някои браузъри

Netscape

Тази програма използва шрифтовете от кодовата таблица KOI8-R, а ако такива няма, то ще търси шрифтове за ISO-8859-5, като сама ги прекодира в нашата кодова таблица, когато е необходимо. Посочваме предпочитанията си за шрифтовете от менюто "Edit/Preferences" и след това в полето "Fonts: For encoding Cyrillic (...)" посочваме желаните от нас шрифтове.

За съжаление все по-често се появяват документи, в които е посочено изрично с какви шрифтове трябва да се изобразяват. За да се справим с проблема, може да инсталираме TrueType шрифтовете, които фирмата Майкрософт разпространява безплатно.

Редакторът на Netscape ще предполага, че пишем на KOI8-R или ISO-8859-5 в зависимост от вида на използваните шрифтове, и затова ще прекодира всичко, което се пише по неправилен начин. За да се избегне този ефект може да се използват шрифтовете cyrier, hylvetica и tymes, като след като се напише документа, се смени кодовата таблица на Windows-1251 от менюто View/Encoding.

lynx

Lynx е програма за разглеждане на www в текстов режим. С клавиша "o" влизаме в режим "Options". Намираме раздела "Display and Character Set" и в него като "Display character set" посочваме "Cyrillic (windows-1251)", а като "Assumed document character set" посочваме "windows-1251". Трябва да се има предвид, че по-старите версии на lynx се настройват малко по-различно, като някои от тях не могат да работят правилно с нашата кодова таблица CP1251.


Напред Назад Съдържание