Страници за Линукс
Напред Назад Съдържание

6. Предпечатна подготовка с Линукс

6.1 Подходи за предпечатна подготовка

Едно от основните предназначения на компютрите в днешно време е не извършването на различни изчисления, а предпечатната подготовка. Съществуват два основни подхода за предпечатна подготовка, а съответно на това и системите за предпечатна подготовка, които Линукс предлага, се групират в два основни вида.

Към първия вид системи спадат TeX, Lout, sgmltools и groff. Тяхна характерна особеност, е че потребителят създава обикновен текстов файл, в който се описва с помощта на специални команди структурата и съдържанието на документа, а за форматирането му, страницирането, създаването на съдържание и индексни указатели и др. се грижи издателската система. Този начин на работа е изключително удобен за опитния потребител. Качеството на документите, получени по такъв начин, е по-добро от това, което може да се получи с помощта на конвенционалните текстообработващи програми като MS Word. Недостатъкът на тези системи обаче е очевиден -- те са неподходящи за по-неопитните потребители.

Вторият вид системи за предпечатна подготовка са системите от тип WYSIWYG. WYSIWYG е английски акроним -- "what you see is what you get", в превод на български "каквото виждаш, това и получаваш". При този подход потребителят непрекъснато вижда как ще изглежда документът при печат. Такъв тип предпечатна подготовка предлагат текстообработващите програми като Word Perfect и Star Office. Тези програми са лесни за използване и от по-неопитни потребители, но с тях е по-трудно да се получи професионално оформен документ.

Редакторът LyX предлага един междинен подход. При него потребителят отново вижда как ще изглежда документа. Той обаче не се отпечатва директно както при WYSISYG-редакторите, а се обработва предварително от TeX или sgmltools. В следствие на това документите, създадени от LyX изглеждат професионално направени, въпреки че LyX е напълно по възможностите и на по-неопитни потребители. Недостатък на LyX е само това, че единствено потребителите, добре запознати с LaTeX ще могат определят как точно да изглежда документа, а останалите ще трябва да се задоволят професионалния избор на LyX, без да могат да му влияят.

6.2 Системи за предпечатна подготовка

LaTeX

Съвременните версии на LaTeX имат вгредена кирилизация, която при повечето дистрибуции се инсталира по подразбиране. Белег за това е наличието в системата на някой от каталозите /usr/share/texmf/tex/latex/t2 или /usr/lib/texmf/latex/t2.

За да българизирате един кирилизиран LaTeX, трябва да се инсталира допълнително пакета bgtex. Това ще Ви даде възможност да правите документи, съобразени с българската, а не американска полиграфическа традиция. Освен това LaTeX ще може да сричкопренася български текстове правилно.

Малко повече информация за създаването на български документи с LaTeX има в пакета bgtex. Един от примерните файлове там показва как може да използвате bgtex, ако предпочитате PlainTeX пред LaTeX.

AbiWord

Това е сравнително проста текстообработваща програма от тип WYSIWYG. Възможностите й са ограничени, но като програма по-лека от тромавия Star Office, тя е удобна за създаване на къси документи.

За работата си Abi Word се нуждае от Type1 шрифтове с кирилица. Те трябва да се инсталират в каталога /usr/share/abisuite/fonts, като трябва и да се допишат във файла fonts.dir от същия каталог.

Сега разпространените версии на Abi Word не могат да работят с правилни шрифтове с кирилица, при печат те се нуждаят от "повредени" шрифтове, които твърдят, че са латински, а не кирилски. В момента се подготвя версия на Abi Word, която не само ще може да работи с правилни кирилски шрифтове, но и ще съдържа вече инсталирани такива шрифтове.

Star Office, версии от 3.1 до 5.1a

Тези версии на популярния офис пакет не работят правилно с буквата "я". Обикновено те се справят с успешно с повечето кирилски шрифтове. Във версии 5.0, 5.1 и 5.1a нови шрифтове се инсталират с помощта на програмата spadmin. С тези версии на Star Office може да се редактират документи с кирилица за MS Word 6.0, както и документи без кирилица за MS Word 97.

Star Office 5.2

Това е първата версия на Star Office, която може да работи правилно с кирилица. За сметка на това тя има по-големи изисквания към правилността на шрифтовете. За инсталиране на шрифтове с кирилица се използва програмата spadmin. Трябва да се използват "повредени" шрифтове с кирилица, които твърдят, че са латински шрифтове. По такъв начин Star Office ще може да работи с кирилицата на MS Word 6.0.

Този офисен пакет има и рускоезична версия. Ако използвате кодиране ISO-8859-5, променливата LANG има стойност ru_RU.ISO8859-5 и са инсталирани правилни, а не "повредени" шрифтове с кирилица, то Star Office ще може да работи с кирилицата на MS Word 97 и MS Word 2000, но ще "загуби" възможностите си да работи с кирилицата на MS Word 6.0. Аз лично не съм използвал тази възможност на Star Office, така че ще отпратя интересуващите се читатели на адрес http://www.blackcatlinux.com/StarOffice/, където ще намерят статия за използването на Star Office с Black Cat Linux 6.2, написана от Леон Кантер.

LyX

Както вече отбелязахме, това, което LyX може да прави, го прави по-добре от другите редактори. За работа с LyX познаването на LaTeX е полезно, но незадължително.

Инсталирайте пакета bgtex. Това е задължително условие за работа с LyX. Стартирайте редактора. Създайте нов празен документ посредством менюто "File/New". Изберете менюто "Layout/Document". В появилия се панел, в клетката "Language" изберете "default". В клетката "Encoding" изберете "cp1251". Натиснете бутона "ОК". След това изберете менюто "Layout/Latex Preamble". В появилия се прозорец въведете следния ред:

\usepackage[bulgarian]{babel}
Изберете менюто "Layout/Save layout as default" и излезте от редактора.

Проверете дали имате файл ~/.lyx/lyxrc. Ако нямате, създайте такъв файл, като изкопирате системния конфигурационен файл на LyX /etc/lyxrc. Заредете файла ~/.lyx/lyxrc в предпочитания от Вас текстов редактор. Потърсете дали той съдържа посочените по-долу команди и добавете тези, които не съдържа, а останалите поправете да изглеждат по следния начин:

\default_papersize "a4"
\screen_font_scalable false
\screen_font_encoding microsoft-cp1251
\date_insert_format "%e %B %Y"


Напред Назад Съдържание