Страници за Линукс
Напред Назад Съдържание

7. Печат на кирилски документи

7.1 Ghostscript

Системата X Window е създавана много отдавна и в ония далечни времена създателите й решили, че визуализацията на екрана няма нищо общо с печането с принтер. В последните версии на X Window твърде късно се правят усилия да се поправи това неправилно решение. Поради това в света на Юникс езикът PostScript се използва за всичко, което ще се отпечатва. Затова най-добре би било при печат да се използват принтери, които разбират езикът PostScript. Но тъй като тези принтери са сравнително по-скъпи от останалите, то не само у нас, но и по света се е наложило използването на програмата Ghostscript, която умее да превежда езика PostScript на езика на инсталирания принтер.

В редица документи, посветени на кирилизацията, в частност и в Cyrillic-HOWTO, се описва как можем да кирилизираме Ghostscript. По същество това означава да научим Ghostscript да разпознава имената на някои кирилски шрифтове, и дори да използва кирилски шрифтове вместо стандартните латински. Изглежда последното е и единственият начин, позволяващ на Netscape да печата кирилица. На мене обаче ми се струва, че това не е добър подход. Програмите не бива да разчитат на "способностите" на PostScript-интерпретатора, защото в крайна сметка, много по-добре е да се използва PostScript принтер вместо Ghostscript, а в такъв случай печатът ще става без участието на Ghostscript.

Кирилизацията на Ghostscript не е необходима при използване на програмите, описани в тази статия, и в частност при използване на LaTeX, LyX, AbiWord и StarOffice.

7.2 Разпечатване на обикновен текст

Съществуват различни начини да се разпечата обикновен текстов файл с кирилица. Един от най-лесните начини е да се използва LaTeX. Например може да създадем файл файлзапечат.tex със следното съдържание:


\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[bulgarian]{babel}
\begin{document}
\begin{verbatim}
Тук стои текстът, който трябва да се разпечата.
\end{verbatim}
\end{document}
      

Ако LaTeX и системата за печат на Вашия Линукс са настроени правилно, то текстът ще бъде отпечатан от следните две команди:

latex файлзапечат.tex
lpr файлзапечат.dvi
      

7.3 Кирилски шрифтове

Според мене това е един от най-важните раздели на тази статия. Той обаче още не е написан. Засега ще препратя читателя на адрес http://www.web.bg/linux/fonts, където има един напълно свободен Type1 кирилски шрифт. Този шрифт любезно е предоставен на потребителите на свободни програми от фирма Топ Тийм, издател на няколко компютърни списания, сред които Byte.bg и Linux.


Напред Назад Съдържание